Tel.: 0905/168-699 | E-mail:

VARIA PRINTMegrendelőlapok nyomtatványai

Megrendelőlap nyomtatvány (alapiskola, középiskola): Helyesírási gyakorlatok és tesztek szlovák nyelvből
digitális, interaktív tankönyv
Formát: MS Word   Formát: Adobe PDF

Megrendelőlap nyomtatvány (alapiskola, középiskola): Mindennapok matematikája Formát: MS Word   Formát: Adobe PDF

Megrendelőlap nyomtatvány (alapiskola, középiskola): Magyar nyelv és irodalom munkafüzetek Formát: MS Word   Formát: Adobe PDF

Megrendelőlap nyomtatvány (középiskola): Szlovák nyelv és irodalom Formát: MS Word   Formát: Adobe PDF

Online megrendelőlapok

Online megrendelőlap (alapiskola, középiskola): Helyesírási gyakorlatok és tesztek szlovák nyelvből
digitális, interaktív tankönyv
Online megrendelőlap

Online megrendelőlap (alapiskola, középiskola): Mindennapok matematikája Online megrendelőlap

Online megrendelőlap (alapiskola, középiskola): Magyar nyelv és irodalom Online megrendelőlap

Online megrendelőlap (középiskola): Szlovák nyelv és irodalom Online megrendelőlap

MunkafüzetekŠikovný Adamko 1. časť

Šikovný Adamko 1. časť
Slovenská čítanka s úlohami a so slovníkom
pre 1. stupeň základných škôl s VJM

Kapitoly 1-4:

 • Škola
 • Rodina
 • Môj psík
 • Ročné obdobia a Vianoce
Oldalak száma:
102 (+8)
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
Ár:
8,50 EUR

...

Mintaoldalak (PDF):

Letöltés »


Megrendelem

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022

Titul má udelenú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR
Šikovný Adamko 2. časť

Šikovný Adamko 2. časť
Slovenská čítanka s úlohami a so slovníkom
pre 1. stupeň základných škôl s VJM

Kapitoly 5-8:

 • Hry, voľný čas
 • Výlety, dovolenka
 • Psy a iné zvieratká
 • Rozprávky
Oldalak száma:
134 (+8)
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
Ár:
10,50 EUR

...

Mintaoldalak (PDF):

Letöltés »


Megrendelem

Titul hradený ministerstvom školstva z príspevku na učebnice na školský rok 2021/2022

Titul má udelenú odporúčaciu doložku MŠVVaŠ SR
Mindennapok matematikája - kompetencia alapú tesztgyűjtemény

Mindennapok matematikája, I. füzet
Kompetencia alapú tesztgyűjtemény
az AI 6–9. és a középiskolák 1–2. osztálya számára

Oldalak száma:
264 (+20)
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
987-80-89181-21-6
Ár:
9,50 EUR

Ebben a tesztfüzetben a magyarországi Országos kompetenciamérés 2003-as, 2004-es, 2005-ös, 2007-es, 2008-as, 2009-es, 2010-es, 2011-es, 2012-es és 2013-as évi matematikafeladatai egy részét gyűjtöttük össze. A füzetben összesen 400 feleletválasztó típusú tesztfeladat található (a feladatokat 20 feladatsorba osztottuk, minden egyes feladatsor 20 feladatot tartalmaz).

Ezek a megszokottól teljesen eltérő – sok diák számára új, ismeretlen – feladattípusok. Nem a tankönyvek, tantervek által előírt tudástartalom elsajátításának mértéket mérik, céljuk nem a tananyag számonkérése (ezért egyaránt megfelelnek a hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, valamint a középiskolák alsóbb évfolyamai tanulói részére is).

 • tovább

  Segítségükkel elsősorban azt lehet felmérni, milyenek a diákok gondolkodási (rendszerező, logikai, kombinatív, induktív) képességei, valamint azt, hogy ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.

  A feladatok sikeres megoldásához főleg a következő, alapvetően fontos készségek szükségesek:

  • – összeadás, kivonás, szorzás, osztás;
  • – százalékok, törtek használata fejben és írásban végzett számítások során;

  • – matematikai modellek alkalmazása;
  • – táblázatok, grafikonok olvasása, ábraolvasás;

  • – tények, adatok azonosítása;
  • – kapcsolatok, összefüggések felismerése és megkülönböztetése;

  • – szavak, szókapcsolatok, mondatok, hosszabb szövegek helyes értelmezése;
  • – logikus gondolkodás, figyelem és összpontosítás.

  Mindezeket a képességeket (kompetenciákat) a szakemberek kiemelten fontosnak tartják. Ezért a különböző – a nyilvánosság által is nagy figyelemmel követett – nemzetközi felmérések (PISA, PIRS stb.) elsősorban ezeknek a készségeknek a szintjét vizsgálják.

  Az sem elhanyagolandó tényező, hogy az egyes feladatsorok egyéni vagy csoportos megoldása (különösen, ha a tétjük nem az azonnali osztályzatban kifejeződő nyereség vagy veszteség) azoknak a diákoknak is sikerélményt és pozitív ösztönzést nyújthat, akiknek a klasszikus, iskolai matematika még kisebb-nagyobb nehézségeket okoz.
Mindennapok matematikája, II. füzet - kompetencia alapú tesztgyűjtemény

Mindennapok matematikája, II. füzet
Kompetencia alapú tesztgyűjtemény
az AI 8–9. és a középiskolák 1–2. osztálya számára

Oldalak száma:
164 (+14)
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
978-80-89772-23-0
Ár:
8,00 EUR

Ebben a tesztfüzetben (a 2014-ben ugyanezen a címen megjelentetett 1. füzethez hasonlóan) a magyarországi Országos kompetenciamérés 2003-as, 2004-es, 2005-ös, 2007-es, 2008-as, 2009-es, 2010-es, 2011-es, 2012-es, 2013-as, 2014-es és 2015-ös évi matematikafeladatai egy részét gyűjtöttük össze.

A füzetben összesen 220 feleletválasztó típusú tesztfeladat található. A feladatokat 11 feladatsorba osztottuk, minden egyes feladatsor 20 – az 1. füzetben található feladatoknál valamennyire igényesebb – feladatot tartalmaz.

 • tovább

  Ezek a megszokottól teljesen eltérő – sok diák számára új, ismeretlen – feladattípusok. Nem a tankönyvek, tantervek által előírt tudástartalom elsajátításának mértéket mérik, céljuk nem a tananyag számonkérése (ezért egyaránt megfelelnek a nyolcadik, kilencedik, valamint a középiskolák alsóbb évfolyamai tanulói részére is).

  Segítségükkel elsősorban azt lehet felmérni, milyenek a diákok gondolkodási (rendszerező, logikai, kombinatív, induktív) képességei, valamint azt, hogy ismereteiket milyen mértékben tudják alkalmazni a mindennapi életből vett feladatok megoldása során.

  A feladatok sikeres megoldásához főleg a következő, alapvetően fontos készségek szükségesek:

  • – összeadás, kivonás, szorzás, osztás;
  • – százalékok, törtek használata fejben és írásban végzett számítások során;

  • – matematikai modellek alkalmazása;
  • – táblázatok, grafikonok olvasása, ábraolvasás;

  • – tények, adatok azonosítása;
  • – kapcsolatok, összefüggések felismerése és megkülönböztetése;

  • – szavak, szókapcsolatok, mondatok, hosszabb szövegek helyes értelmezése;
  • – logikus gondolkodás, figyelem és összpontosítás.

  Mindezeket a képességeket (kompetenciákat) a szakemberek kiemelten fontosnak tartják. A különböző – a nyilvánosság által is nagy figyelemmel követett – nemzetközi felmérések (PISA, PIRS stb.) ezeknek a készségeknek a szintjét vizsgálják.

  Az sem elhanyagolandó tényező, hogy az egyes feladatsorok egyéni vagy csoportos megoldása (különösen, ha a tétjük nem az azonnali osztályzatban kifejeződő nyereség vagy veszteség) azoknak a diákoknak is sikerélményt és pozitív ösztönzést nyújthat, akiknek a klasszikus, iskolai matematika még kisebb-nagyobb nehézségeket okoz.
Feladatgyűjtemény – Munkafüzet magyar nyelvből és irodalomból az AI 5-9. osztálya számáraFeladatmegoldásokTesztek magyar nyelvből és irodalomból – A, ill. B tesztforma

Feladatgyűjtemény – Munkafüzet
magyar nyelvből és irodalomból
az AI 5-9. osztálya számára

Oldalak száma:
232
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
978-80-89181-15-5
Ár:
9,00 EUR

Tartalma és szerkezete szerint is újdonságnak számít: nemcsak munkafüzet, mely segít jobban elsajátítani az átvett tananyagot, hanem kiválóan felkészíti a tanulókat a Monitor megírására és a felvételi vizsgákra is (a könyvben megtalálható 15 hazai középiskola felvételi feladatsora). Segít a tehetséges tanulók folyamatos foglalkoztatásában, a kreatív gondolkodás s a sikeres tesztíráshoz szükséges képességek fejlesztésében. A gyakorlókönyv a nyelvtani és irodalmi feladatokon kívül ún. szövegértési feladatokat is tartalmaz.

A könyvhöz két, külön füzetbe fűzött melléklet tartozik: Feladatmegoldások, ill. Tesztek magyar nyelvből és irodalomból.

Megjegyzés: A mellékleteket csak pedagógusoknak küldjük. ezeket magánszemélyek nem rendelhetik meg (a könyv ára nem tartalmazza magában a mellékleteket).

Feladatmegoldások

Oldalak száma:
48
Formátum:
A4
Raktáron:
igen
Ár:
2,00 EUR

Feladatmegoldások: a könyv valamennyi gyakorlatának a megoldását tartalmazza

Tesztek magyar nyelvből és irodalomból
A, ill. B tesztforma

Oldalak száma:
60/60
Formátum:
A4
Raktáron:
igen
Ár:
3,00 EUR

Összesen 19 teszt. Az A és B tesztforma azonos, csupán sorrendben eltérő kérdéseket tartalmaz: a megrendelt számú könyvekhez fele-fele arányban csomagolunk A, ill. B formájú teszteket.

A Feladatgyűjteménnyel ellentétben (ott egy feladatnak két jó megoldása is lehet), a tesztekben mindig csak egy jó válasz lehetséges!

A feladatok igényesek: a diákoknak meg kell szokniuk, hogy odafigyeljenek a kérdések és a megadott lehetőségek megfogalmazására, ne döntsenek elhamarkodottan a helyes válasz megjelölésénél.
Olvasási és szövegértési feladatok kompetencia alapú munkafüzet – I. rész


Javítókulcs I.

Olvasási és szövegértési feladatok
kompetencia alapú munkafüzet – I. rész

Oldalak száma:
124
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
978-80-89181-21-6
Ár:
6 EUR

Az 5., 6., 7. osztály számára javasolt. Új munkafüzeteink célja segítséget nyújtani a pedagógusoknak diákjaik olvasási és szövegértési kompetenciái felmérésében, ill. fejlesztésében.

Javítókulcs I.

Oldalak száma:
76
Formátum:
A4
Raktáron:
igen
Ár:
3 EUR
Olvasási és szövegértési feladatok kompetencia alapú munkafüzet – II. rész


Javítókulcs II.

Olvasási és szövegértési feladatok
kompetencia alapú munkafüzet – II. rész

Oldalak száma:
116
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
978-80-89181-23-0
Ár:
6 EUR

A 8., 9. ill. a középiskolák 1., 2. osztálya számára javasolt. Új munkafüzeteink célja segítséget nyújtani a pedagógusoknak diákjaik olvasási és szövegértési kompetenciái felmérésében, ill. fejlesztésében.

Javítókulcs II.

Oldalak száma:
68
Formátum:
A4
Raktáron:
igen
Ár:
3 EUR
Feladatok és tesztek matematikából az AI 8. osztálya számára, 1. részFeladatok és tesztek matematikából az AI 8. osztálya számára, 2. részMelléklet - Felmérő tesztek matematikából az AI 8. évfolyama számára - A, ill. B tesztforma

Feladatok és tesztek matematikából
az AI 8. osztálya számára, 1. és 2. rész

Oldalak száma:
76/80
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
ISBN:
978-80-89181-16-2 / 978-80-89181-17-9
Ár (1. és 2. rész együttes ára):
8,00 EUR

A "Feladatok és tesztek matematikából az AI 8., ill 9. osztálya számára" cimű gyakorlókönyveink tartalmuk és szerkezetük szerint is újdonságnak számítanak: nemcsak munkafüzetek, melyek segítenek jobban elsajátítani az átvett tananyagot, hanem kiválóan felkészítik a tanulókat a Monitor megírására és a felvételi vizsgákra is (a könyvek tartalmaznak olyan típusú feladatokat is, amelyek gyakoriak a felvételi vizsgákon). Segítenek a tehetséges tanulók folyamatos foglalkoztatásában, a kreatív gondolkodás s a sikeres tesztíráshoz szükséges képességek fejlesztésében.

E tesztgyűjtemények alapjául szolgáló szlovák nyelvű gyakorlókönyveket 2004-ben adtuk ki. Mivel igény mutatkozott rá a magyar alapiskolák részéről, négy évvel később, 2008 szeptemberében elkészült a könyvek magyar változata is. Ezt az igényes munkát két kiváló matematikus végezte: a fordítást Oláh György, a szakmai ellenőrzést és a nyomdai előkészítést pedig Magyarországon Halmos Mária. Azóta már számos magyar tannyelvű iskola használja ezeket a munkafüzeteket az oktatásban.

A könyvekhez külön füzetbe fűzött Mellékletek tartoznak: "Felmérő tesztek matematikából az AI 8. évfolyama számára", "Felmérő tesztek matematikából az AI 9. évfolyama számára".

Megjegyzés: a mellékleteket csak pedagógusoknak küldjük, ezeket magánszemélyek nem rendelhetik meg (a könyv ára nem tartalmazza magában a mellékleteket).

Melléklet - Felmérő tesztek matematikából
az AI 8. évfolyama számára - A, ill. B tesztforma

Oldalak száma:
24
Formátum:
A4

Melléklet - Felmérő tesztek matematikából az AI 8. évfolyama számára - A, ill. B tesztforma (4 témazáró teszt, 1 év végi teszt, a felsorolt tesztek megoldásai, valamint az 1. és 2. részben található ellenőrző tesztek megoldásai). Az A és B tesztformák azonosak, csupán sorrendben eltérő kérdéseket tartalmaznak: a megrendelt számú könyvekhez fele-fele arányban csomagolunk A, ill. B formájú teszteket.
Feladatok és tesztek matematikából az AI 9. osztálya számára, 1. részFeladatok és tesztek matematikából az AI 9. osztálya számára, 2. részMelléklet - Felmérő tesztek matematikából az AI 9. évfolyama számára - A, ill. B tesztforma

Feladatok és tesztek matematikából
az AI 9. osztálya számára, 1. és 2. rész

Oldalak száma:
60/84
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
ISBN:
978-80-89181-18-6 / 978-80-89181-19-3
Ár (1. és 2. rész együttes ára):
9,00 EUR

A "Feladatok és tesztek matematikából az AI 8., ill 9. osztálya számára" cimű gyakorlókönyveink tartalmuk és szerkezetük szerint is újdonságnak számítanak: nemcsak munkafüzetek, melyek segítenek jobban elsajátítani az átvett tananyagot, hanem kiválóan felkészítik a tanulókat a Monitor megírására és a felvételi vizsgákra is (a könyvek tartalmaznak olyan típusú feladatokat is, amelyek gyakoriak a felvételi vizsgákon). Segítenek a tehetséges tanulók folyamatos foglalkoztatásában, a kreatív gondolkodás s a sikeres tesztíráshoz szükséges képességek fejlesztésében.

E tesztgyűjtemények alapjául szolgáló szlovák nyelvű gyakorlókönyveket 2004-ben adtuk ki. Mivel igény mutatkozott rá a magyar alapiskolák részéről, négy évvel később, 2008 szeptemberében elkészült a könyvek magyar változata is. Ezt az igényes munkát két kiváló matematikus végezte: a fordítást Oláh György, a szakmai ellenőrzést és a nyomdai előkészítést pedig Magyarországon Halmos Mária. Azóta már számos magyar tannyelvű iskola használja ezeket a munkafüzeteket az oktatásban.

A könyvekhez külön füzetbe fűzött Mellékletek tartoznak: "Felmérő tesztek matematikából az AI 8. évfolyama számára", "Felmérő tesztek matematikából az AI 9. évfolyama számára".

Megjegyzés: a mellékleteket csak pedagógusoknak küldjük, ezeket magánszemélyek nem rendelhetik meg (a könyv ára nem tartalmazza magában a mellékleteket).

Melléklet - Felmérő tesztek matematikából
az AI 9. évfolyama számára - A, ill. B tesztforma

Oldalak száma:
52
Formátum:
A4

Melléklet - Felmérő tesztek matematikából az AI 9. évfolyama számára - A, ill. B tesztforma (2 év eleji teszt, 7 témazáró, ill. összefoglaló teszt, 2 év végi teszt, a felsorolt tesztek megoldásai, valamint az 1. és 2. részben található ellenőrző tesztek megoldásai). Az A és B tesztformák azonosak, csupán sorrendben eltérő kérdéseket tartalmaznak: a megrendelt számú könyvekhez fele-fele arányban csomagolunk A, ill. B formájú teszteket.
Felzárkóztató gyakorlófeladatok és tesztek matematikából a középiskolák 1. és 2. évfolyama számára

Felzárkóztató gyakorlófeladatok és tesztek matematikából
a középiskolák 1. és 2. évfolyama számára

Oldalak száma:
256 (+68 Tesztek, +52 Megoldások, javítási kulcsok)
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
nem
Pomocné texty na hodiny konverzácie a základné pravidlá slovenského jazyka pre študentov SŠ s VJM

Pomocné texty na hodiny konverzácie
a základné pravidlá slovenského jazyka
pre študentov SŠ s VJM

Oldalak száma:
141
Formátum:
A5
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
80-89181-09-0
Ár:
7,00 EUR
Slovenský jazyk pre 1. ročník stredných škôl s VJM, 1. časťSlovenský jazyk pre 2. ročník stredných škôl s VJMSlovenská literatúra pre 1. ročník SŠ s VJM, 1. časť

Slovenská literatúra pre
1. ročník SŠ s VJM, 1. časť

Oldalak száma:
144
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
80-89181-02-3
Ár:
6,00 EUR
Leírás [PDF]Slovenská literatúra pre 1. ročník SŠ s VJM, 2. časť

Slovenská literatúra pre
1. ročník SŠ s VJM, 2. časť

Oldalak száma:
152
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
80-89181-03-1
Ár:
6,00 EUR
Leírás [PDF]Slovenská literatúra pre 2. ročník SŠ s VJM, 1. časť

Slovenská literatúra pre
2. ročník SŠ s VJM, 1. časť

Oldalak száma:
160
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
80-89181-04-X
Ár:
7,00 EUR
Leírás [PDF]Slovenská literatúra pre 2. ročník SŠ s VJM, 2. časť

Slovenská literatúra pre
2. ročník SŠ s VJM, 2. časť

Oldalak száma:
164
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
80-89181-05-8
Ár:
7,00 EUR
Leírás [PDF]Slovenská literatúra pre 3. ročník SŠ s VJM, 1. časť

Slovenská literatúra pre
3. ročník SŠ s VJM, 1. časť

Oldalak száma:
160
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
80-89181-06-6
Ár:
7,00 EUR
Leírás [PDF]Slovenská literatúra pre 3. ročník SŠ s VJM, 2. časť

Slovenská literatúra pre
3. ročník SŠ s VJM, 2. časť

Oldalak száma:
168
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
80-89181-07-4
Ár:
7,00 EUR
Leírás [PDF]Slovenská literatúra pre 4. ročník SŠ s VJM

Slovenská literatúra pre
4. ročník SŠ s VJM

Oldalak száma:
200
Formátum:
A4
Kötés:
spirál
Raktáron:
igen
ISBN:
80-89181-08-2
Ár:
8,00 EUR
Leírás [PDF]
Go to top